Lundqvist bygg har tagit första spadtaget till Eriksbergs förskola som ska vara färdig under 2013.
Arkitekt är Carl-Göran Spaak.