Stadsbyggnadspriset 2013 gick till Villa Ulvsnäs ritat av Stig Axell, Atrio Arkitekter.

Motiveringen löd:

”Mellan Tenhult och Lekeryd, med utsikt över Stensjön, har en familj styckat av en tomt och byggt ett nytt hem. Byggnaden är placerad i kanten av det öppna odlingslandskapet. Byggd i ett plan och i uppbrutna volymer är byggnaden fint anpassad till sin omgivning.
Att förlägga bifunktioner i gårdshus knyter an till en lantlig bebyggelsetradition. Här har man valt att förbinda dessa med inglasade gångar. Även färg- och materialvalen är valda med omsorg om byggnadens kontext. Det lätt asymmetriskt placerade entrépartiet är lekfullt överdimensionerat. Villan är en modern tolkning av både herrgård och bondgård.”

Atrio fick även ett hedersomnämnande för Häljaryd och motiveringen löd:

”Mitt i Tenhult har Vätterhem uppfört ett nytt bostadsområde med 32 hyreslägenheter i två till tre våningar. Lägenheterna är trivsamma med bra planlösningar och fina ljusinsläpp. Byggherren har dessutom valt att gå längre än Boverkets krav när det gäller tillgänglighet och erbjuder hiss till alla våningar.
Stadsbyggnadsnämnden vill med detta hedersomnämnande uppmärksamma att åtgärder som görs för att förbättra tillgängligheten gynnar alla människor, inte bara funktionshindrade. En god tillgänglighet är en förutsättning för en god livsmiljö vilket tillskottet i Tenhult innebär.”

Leave a Reply