Byggnationen av flerfamiljshus i Tenhult är i full gång och inflyttning beräknas ske hösten 2013.
Entreprenör är Asplunds Bygg och arkitekt är Stig Axell.