Brushanen

 
Seniorboende i passivhus.
2 sammanbyggda punkthus med vård-och gruppboenden i entréplan.
 
Bygnadsår: 2009-2010
Beställare: Finnvedsbostäder
Entreprenör: NCC
Ansvarig arkitekt: Stig Axell
 

 Brushanen