Ekhagen, Jönköping

 
Bostäder 4 punkthus, 8 våningar, 120 lägenheter
Uppdrag utfört år: 2003
Byggnadsår: 2005
Beställare: Axlingruppen
Uppdragsgivare: Axlingruppen
Entreprenör: Midroc
Ansvarig arkitekt: Stig Axell