Hisingstorp, Jönköping

 
Vunnen markanvisningstävling 2009. Projektering pågår.
163 lägenheter, hyresrätter och bostadsrätter på Hisingstorp Jönköping.
Byggnadsår: 2012-2013
Beställare: Peab
Uppdragsgivare: Peab
Entreprenör: Peab
Ansvarig arkitekt: Stig Axell