Jära gård

 
 
 
Projekt utfört år: 2009
Byggnadsår: 2010-2011
Entreprenör: PEAB
Ansvarig arkitekt: Stig Axell