Rönnen

 
30 lägenheter i flerfamiljsvillor
Uppdrag utfört år: 2011
Uppdragsgivare: Wennergrens i Hjo
Ansvarig arkitekt: Stig Axell