Venus

Kvarteret Venus, Lidköping

 
Vunnen tävling, totalentreprenad bostäder, 12 lägenheter
Uppdrag utfört år: 2009-2010
Byggnadsår: 2010-2011
Beställare: NCC
Uppdragsgivare: AB Bostäder
Entreprenör: NCC
Ansvarig arkitekt: Stig Axell
 
Venus - plan
 
Venus - plan och sektioner