A6 center

A6 center i Jönköping (1987) nybyggnation av köpcenter på gamla regementsområdet