Polishuset i Jönköping

Polishuset i Jönköping (1972-1974) förvaltningsbyggnad

 

Origo - exteriör

Linköping Origo (1992-1993) förvaltningsbyggnad