Kv Vattendelaren, palliativ vård (1995 och 2001) till- och ombyggnad

 

Kavlagården Huskvarna, servicehus (1997) ombyggnad

 

Sandsjövik Nässjö, äldreboende (1995) nybyggnation av 18 lägenheter