Backamo förskola

Backamo förskola

 
Uppdrag utfört år: 2007
Byggnadsår: 2007-2008
Beställare: Jönköpings kommun, Skol- och barnomsorgsförvaltningen
Uppdragsgivare: Jönköpings kommun, Tekniska kontoret
Entreprenör: Jonssons Byggnads AB
Yta: ~850m² BTA
Ansvarig arkitekt: Elisabeth Brengesjö
Nybyggnation av förskola, 4 avd.
 
 
Backamo förskola
 
 
Backamo förskola