Högalunds förskola

 
Uppdrag utfört år: 2010
Byggnadsår: 2010-2011
Beställare: Jönköpings kommun, Tekniska kontoret
Uppdragsgivare: Jönköpings kommun, Tekniska kontoret
Entreprenör: Lundqvists Bygg AB
Ansvarig arkitekt: Elisabeth Brengesjö
Nybyggnation av förskola.