Racketcentrum gym

 
Ombyggnad till ny gymanläggning på Racketcentrum i Jönköping
Uppdrag utfört år: 2007
Byggnadsår: 2007
Beställare: Racketcentrum Bowling Arena
Entreprenör: NCC